AMBTENARENTRAINING

 

‘Deze procesverbeteringen interfereren niet met de Businesscases in het kader van de taakstelling op de organisatie, die onlangs in het GMT zijn vastgesteld.’

of

‘Bij de maatregelen die de gemeente onlangs in een convenant heeft vastgesteld ligt de focus op de integrale aanpak op hen die onrust in de samenleving blijven veroorzaken.’

Wie kent ze niet, de brieven van overheidsinstanties waarbij je wel meer dan één keer een zin moet overlezen om te begrijpen wat er van je gevraagd wordt.

Of een bijeenkomst van de gemeentelijke dienst waarin een ambtenaar in zíjn taal u iets probeert duidelijk te maken. Als oud-projectleider en adviseur van een wethouder Media in Den Haag weet ik wat het is om heldere taal te bezigen.

Wees duidelijk en zeg waar het op staat. In deze speciaal ontwikkelde training voor ambtenaren en bestuurders gaan we gemeentelijk jargon omzetten naar begrijpelijke taal zonder de strekking van het verhaal geweld aan te doen.