De nieuwe training Openbaar Bestuur voor provinciebestuur en Provinciale Statenleden

Misschien bent u na 15 maart 2023 één van de nieuwe statenleden of één van de nieuwe gedeputeerden geworden. Dan komt er waarschijnlijk veel op u af.
U bent één van de gezichten van uw provincie met de daarbij behorende verwachtingen. Uw ideeën en meningen wilt u daarover goed kunnen uitdragen. Tijdens een werkbezoek, in de raadsvergadering of tegenover journalisten.

Wat verstaan wij onder de nieuwe mediatraining:

Anno 2023 is er meer waaraan u moet voldoen.
U leert dat communiceren meer is dan éénrichtingsverkeer want de kiezers zijn mondiger dan ooit. Als lid van de Staten of van het provinciebestuur wilt u met hen in verbinding staan en dat doet u onder andere met behulp van de media.
Wij doen alle oefeningen die bij een klassieke mediatraining horen. Zo zorgen wij er allereerst voor dat u sterk in uw schoenen staat bij het geven van een interviews en bij het beantwoorden van vragen van burgers.
Maar wij gaan verder dan dat:
Er wordt van u verlangd dat u een nieuwe bestuurscultuur uitdraagt, wat betekent dat voor u en hoe gaat u dat praktiseren, hoe open bent u over uw beleid en hoe laat u in interviews zien hoe het ook anders kan.

Wat komt er bij onze trainingen aan bod?

• Een uiteenzetting hoe de (sociale) media en de journalistiek werken.
• Een intensieve interview- en presentatietraining.
• Een exclusieve verhandeling van een ‘jonge diverse’ politicus over de winst van een nieuwe bestuurscultuur. (optioneel)

De training Openbaar Bestuur wordt nog steeds gegeven aan nieuwe gemeentebesturen na de verkiezingen van 16 maart 2022