De nieuwe training Openbaar Bestuur voor college en gemeenteraad.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart bent u één van de nieuwe raadsleden of de nieuwe wethouder geworden. Dan komt er waarschijnlijk veel op u af. U bent één van de gezichten van uw stad of dorp met de daarbij behorende verwachtingen. Uw ideeën en meningen wilt u daarover goed kunnen uitdragen. Tijdens een werkbezoek, in de raadsvergadering of tegenover journalisten.

Wat verstaan wij onder de nieuwe mediatraining:

Anno 2022 is er meer waaraan u moet voldoen.
U leert dat communiceren meer is dan éénrichtingsverkeer want de kiezers zijn mondiger dan ooit. Als lid van de gemeenteraad of van het college wilt u met hen in verbinding staan en dat doet u onder andere met behulp van de media.

Wij doen alle oefeningen die bij een klassieke mediatraining horen. Zo zorgen wij er allereerst voor dat u sterk in uw schoenen staat bij het geven van een interviews en bij het beantwoorden van vragen van burgers.

Maar wij gaan verder dan dat:
Er wordt van u verlangd dat u een nieuwe bestuurscultuur uitdraagt, wat is dat voor u en hoe gaat u deze praktiseren, hoe open bent u over uw beleid en hoe laat u in interviews zien hoe het ook anders kan.

Wat komt er bij onze trainingen aan bod?

• Een uiteenzetting hoe de (sociale) media en de journalistiek werken.
• Een intensieve interview- en presentatietraining.
• Een exclusieve verhandeling van een ‘jonge diverse’ politicus over de winst van een nieuwe bestuurscultuur. (optioneel)